Kurzy pro děti

Pro děti nabízíme kurzy pro skupiny. Předem si prosím promyslete, pro kolik dětí a jakého věku by měl kurz být, zda se předpokládá i účast rodičů. Některé kurzy můžeme nabídnout i jako otevřené dílničky. Kurzy i dílničky přizpůsobíme věku dětí.

Výroba šitých sešitů a krabiček – na tomto kurzu se děti naučí vyrobit si vlastní sešity a pokud nebudou chtít už si nikdy nebudou muset kupovat školní sešit. (1-4 hodiny, od 6ti let)

Výroba gumových razítek (zjednodušená linorytová technika) – na tomto kurzu se děti naučí vyrobit si technikou linorytu jednoduchá gumová razítka. U delších kurzů je možné vyrábět i razítkovací příběhy. (od 10ti let, 2-3 hodiny)

Malý truhlář (možno domluvit konkrétní výrobek) – na kurzu si děti vyrobí jednoduchý truhlářský výrobek. Druh výrobku je možné přizpůsobit věku dětí (od 6ti let, dobe trvání podle věku a plánovaných výrobků)

Výroba ptačích budek/krmítek/hmyzích hotelů – na kurzu si děti z předpřipravených prkének smontují budku, krmítko nebo hmyzí hotel a umístí ho s naší pomocí na stanoviště. Vysvětlíme si k čemu výrobek je a jak se starat o jeho obyvatele. (od 4 let, 1-2 hodiny)

Cirkusový workshop/pohybová průprava – na workshopu se děti seznámí s vybranými cirkusovými dovednostmi a zdokonalí si propojení rovnováhy, dechu a koncentrace. Je možné se zaměřit na žonglování, párovou akrobacii nebo chůdy. Kurz bude přizpůsoben schopnostem dětí. (od 5ti let, 1 hodina až týden)

Tkaní – na kurzu si děti vyzkouší na jednoduchém stavu tkaní. Mohou si vyrobit jednoduchý různovarevný náramek, do kterého si mohou přidat různobarevné korálky. (1-2 hodiny, od 6ti let)

Fotografie – na kurzu se děti seznámí s ovládáním fotoaparátu, s jeho správným držením, ostřením, hloubkou ostrostí a kompozicí. Vše si vyskoušíme v praxi. (od 9ti let, nutný vlastní fotoaparát, 1 den)

Ruční práce – tento kurz je vhodný realizovat jako pravidelný kroužek. Děti se seznámí s výrobou jednoduchých předmětů z látky, nití, přízí, korálků nebo papíru. Zkusíme šití, vyšívání, tkaní nebo tisknutí na látku. Můžeme si vyrobit (vánoční) ozdoby, jednoduchá šitá zvířátka, sešity, papírová a látkové pytlíčky, krabičky, origami skládanky, věnce, sponky s kytkou nebo papírové korálky. (od 7ti let)

Malý přírodovědec: Tento kurz představuje základní přírodovědecký kroužek. Kroužek je zaměřen hlavně na živou přírodu, ale v případě zájmu je možné ho rozšířit i o další přírodní vědy. Podle místa konání a věku dětí je možné ho kombinovat s pobytem v přírodě,experimenty, pěstováním rostlin, chovem drobných zvířat a pod. (kroužek je možné přizpůsobit věku dětí).